Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Majowej 15. Inspektorem Ochrony Danych jest Emil Girtler

Telefon: 44 724 64 20; E-mail: e.girtler@ttbs.com.pl